Navigace

Obsah

Platné předpisy obce

 

1/2014

 

2014

Rok 2014

1/2014 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a nařízení č.2/2014, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č.2/1995, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Územního plánu Chodouny a opatření obecné povahy k územně plánovací dokumentaci Chodouny

 

Rok 2015

1/2015

 

 

Obecně závazná vyhláška , kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstaňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Chodouny

 

  ROK 2018
  Opatření obecné povahy o vydání Změny č.1 územního plánu Chodouny
  ROK 2019
1/2019 Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku ze psů
  Požární řád obce Chodouny schválený 27.11.2019
 

Řád veřejného pohřebiště platný od roku 2020

Ceník nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Lounky platný od roku 2020

  ROK 2020
  Veřejnoprávní smlouva  o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
   
1/2020  
 

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen - služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Chodouny