Navigace

Obsah

Platné předpisy obce

 

 

 

 

 

Rok 2005

5/2005 Požární řád obce
 

 

 

Rok 2006

1/2006

Opatření – řád veřejného pohřebiště

OZV - 1/2006

 

 

 

Rok 2007

1/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chodouny
 

Rok 2011

1/2011 Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku ze psů
 

Rok 2012

2/2012 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

 

1/2014

 

2014

Rok 2014

1/2014 Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a nařízení č.2/2014, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č.2/1995, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Územního plánu Chodouny a opatření obecné povahy k územně plánovací dokumentaci Chodouny

   
 

Rok 2015

1/2015

 

2/2018

Obecně závazná vyhláška , kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,přepravy, třídění,využívání a odstaňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Chodouny

Rok 2018

Obecně závazná vyhláška o výjimečném zkrácení doby nočního klidu